Start

Frånvaroanmälan

Anmälan görs före klockan 8:00 till skolans reception.

Telefonnummer 08-508 03 900.

Förälder skall ringa till skolan varje sjukdag som eleven är hemma från skolan.

Matsedel

Länklista

  • Elevhälsa

    Här finns information om skolans elevhälsoarbete.