Start

Besök från Sydkorea

Den 13 maj hade Enbacksskolan besök av en grupp rektorer från Sydkorea som var här för att lära sig mer om utbildningen i Sverige.

Viktig information

På Enbacksskolan råder på grund av kraftiga allergier hos elever totalt förbud mot samtliga nötter (gäller även kokos, pipas och frön).

Skolledningen och skolhälsovården.

Frånvaroanmälan

Anmälan görs före klockan 8:00 till skolans reception.

Telefonnummer 08-508 03 900.

Förälder skall ringa till skolan varje sjukdag som eleven är hemma från skolan.

Matsedel

Länklista

  • Elevhälsa

    Här finns information om skolans elevhälsoarbete.